Chiến lược, Kế hoạch và Chiến dịch Marketing: Những khác biệt quan trọng mà Marketers cần nắm rõ


Trong lĩnh vực marketing, có nhiều thuật ngữ được sử dụng thay thế nhau, điều này dễ gây ra sự nhầm lẫn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những khác biệt giữa ba thuật ngữ quan trọng: chiến lược marketing, kế hoạch marketing và chiến dịch marketing. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về cách các marketers có thể sử dụng mỗi yếu tố này để tạo ra một chiến lược marketing toàn diện và hiệu quả.


Marketing là một khía cạnh quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào, và nó bao gồm một loạt các hoạt động nhằm mục đích quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ đến khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, trước khi bất kỳ hoạt động marketing nào diễn ra, điều quan trọng là phải có một hiểu biết rõ ràng về chiến lược marketing tổng thể, cũng như kế hoạch marketing và các chiến dịch cụ thể sẽ được sử dụng để đạt được kết quả mong muốn.

 


1. Chiến Lược Marketing (Marketing Strategy) Là Gì?

Chiến lược marketing là một kế hoạch dài hạn nhằm định hướng cách một doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu marketing của mình. Nó bao gồm phân tích thị trường kỹ lưỡng, bao gồm nhu cầu của khách hàng, các sản phẩm cạnh tranh và các điểm mạnh và yếu của doanh nghiệp. Dựa trên phân tích này, chiến lược marketing đặt ra phương pháp tổng thể mà doanh nghiệp sẽ sử dụng để tiếp cận với khách hàng mục tiêu.


 • Cách Phát Triển Chiến Lược Marketing

Để phát triển chiến lược marketing, doanh nghiệp nên bắt đầu bằng việc tiến hành nghiên cứu thị trường để có được một sự hiểu biết sâu sắc về khách hàng mục tiêu và cảnh quan cạnh tranh. Sau đó, họ nên sử dụng thông tin này để xác định giá trị độc đáo của mình và quyết định cách thức để phân biệt với đối thủ cạnh tranh. Quá trình này nên bao gồm thiết lập mục tiêu marketing rõ ràng, xác định khách hàng mục tiêu và lựa chọn các kênh marketing hiệu quả nhất để tiếp cận với họ.2. Kế Hoạch Marketing (Marketing Plan) Là Gì?

Kế hoạch marketing là một tài liệu chi tiết hơn, nó định hình các chiến lược và hoạt động cụ thể sẽ được sử dụng để thực hiện chiến lược marketing. Thường bao gồm một khoảng thời gian ngắn hơn so với chiến lược marketing, thường là một năm hoặc ít hơn, và bao gồm các mục tiêu cụ thể, thời gian và ngân sách.


 • Cách Tạo Kế Hoạch Marketing

Để tạo kế hoạch marketing, doanh nghiệp nên bắt đầu bằng việc xem xétchiến lược marketing của họ và xác định các chiến lược cụ thể sẽ được sử dụng để đạt được các mục tiêu marketing của họ. Điều này có thể bao gồm các hoạt động như marketing nội dung, marketing truyền thông xã hội, email marketing và quảng cáo trả tiền. Kế hoạch marketing cũng nên bao gồm một lịch trình chi tiết cho mỗi hoạt động, cũng như ngân sách cho mỗi chiến lược.3. Chiến Dịch Marketing (Marketing Campaign) Là Gì?

Chiến dịch marketing là một tập hợp cụ thể các hoạt động được thiết kế để đạt được một mục tiêu marketing cụ thể. Đó thường là một cách tiếp cận tập trung và mục tiêu hơn so với kế hoạch marketing tổng thể và nó có thể được thiết kế để đạt được một kết quả cụ thể, chẳng hạn như tạo ra cơ hội hoặc tăng doanh số.


 • Cách Thiết Kế Chiến Dịch Marketing

Để thiết kế một chiến dịch marketing, doanh nghiệp nên bắt đầu bằng việc xác định một mục tiêu marketing cụ thể, chẳng hạn như tăng độ nhận thức thương hiệu hoặc tăng lưu lượng truy cập trang web. Sau đó, họ nên lựa chọn các kênh và chiến lược marketing hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu này, chẳng hạn như quảng cáo trên mạng xã hội hoặc email marketing. Chiến dịch cũng nên bao gồm một lịch trình và ngân sách, cũng như các chỉ số rõ ràng để đo lường thành công.4. Cách Sử Dụng Chiến Lược Marketing, Kế Hoạch Marketing và Chiến Dịch Marketing Cùng Nhau

Mặc dù chiến lược marketing, kế hoạch marketing và chiến dịch marketing là các khái niệm khác nhau, nhưng chúng liên quan đến nhau và nên được sử dụng cùng nhau để tạo ra một chiến lược marketing toàn diện và hiệu quả.


 • Cách Tiếp Cận Marketing theo từng bước

1. Phát triển chiến lược marketing: tiến hành nghiên cứu thị trường, xác định mục tiêu marketing, khách hàng mục tiêu và các kênh marketing hiệu quả.

2. Tạo kế hoạch marketing: xem xét lại chiến lược marketing, lựa chọn các chiến lược cụ thể, tạo lịch trình và đặt ngân sách.

3. Thiết kế chiến dịch marketing: xác định mục tiêu marketing cụ thể, lựa chọn các kênh và chiến lược marketing hiệu quả nhất, tạo lịch trình và đặt ngân sách.

4. Thực hiện kế hoạch và chiến dịch marketing: thực hiện các chiến lược và hoạt động được nêu trong kế hoạch và chiến dịch marketing, theo dõi tiến độ và điều chỉnh khi cần thiết.


Với Marketing Strategy, Marketing Plan và Marketing Campaign là các yếu tố quan trọng trong việc phát triển và thực hiện chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp. Chúng không chỉ đơn thuần là các phần khác nhau của chiến lược tiếp thị, mà còn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

 


- Marketing Strategy (Chiến lược tiếp thị): Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc phát triển chiến lược tiếp thị. Nó định hình hướng đi cho toàn bộ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị và phát triển. Chiến lược tiếp thị bao gồm việc định hình giá trị độc đáo và phân biệt với đối thủ cạnh tranh, cơ cấu sản phẩm và giá cả, đối tượng khách hàng mục tiêu, kênh phân phối, v.v.


- Marketing Plan (Kế hoạch tiếp thị): Sau khi đã xác định được chiến lược tiếp thị, doanh nghiệp cần phải phát triển kế hoạch tiếp thị cụ thể để đạt được mục tiêu marketing của mình. Kế hoạch tiếp thị bao gồm các chiến dịch marketing cụ thể, phân tích đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu khách hàng và các yếu tố về sản phẩm và giá cả. Nó cũng bao gồm chi phí, tài nguyên, lịch trình và các hoạt động cụ thể để thực hiện kế hoạch.


- Marketing Campaign (Chiến dịch tiếp thị): Đây là bước cuối cùng trong quy trình tiếp thị. Sau khi đã phát triển kế hoạch tiếp thị, doanh nghiệp cần phải thực hiện các hoạt động tiếp thị cụ thể để đạt được mục tiêu marketing của mình. Chiến dịch tiếp thị bao gồm chuỗi các hoạt động tiếp thị cụ thể đưa ra để đạt được mục tiêu, ví dụ như chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới, chiến dịch giảm giá bán hàng, chiến dịch tăng doanh số bán hàng trong thời gian giới hạn.


3 mảnh ghép này là các yếu tố quan trọng trong việc phát triển và thực hiện chiến lược marketing của doanh nghiệp. Chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và cần được kết hợp một cách chặt chẽ để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc tiếp thị và phát triển doanh nghiệp.

 


Ví dụ về Timeline phân bổ cho việc thực hiện Marketing Strategy, Marketing Plan và Marketing Campaign trong một doanh nghiệp mới thành lập:

1. Tháng 1 đến tháng 3:

 • Marketing Strategy

  - Tháng 1: Giám đốc marketing họp với các trưởng nhóm để định hình chiến lược tiếp thị.

  - Tháng 2: Trưởng nhóm nghiên cứu thị trường và trưởng nhóm phân tích sản phẩm tiến hành phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.

  - Tháng 3: Giám đốc marketing và các trưởng nhóm định hình chiến lược tiếp thị.


2. Tháng 4 đến tháng 6:

 • Marketing Plan

  - Tháng 4: Trưởng nhóm kế hoạch tiếp thị phát triển kế hoạch tiếp thị cụ thể.

  - Tháng 5: Trưởng nhóm quản lý ngân sách phân bổ ngân sách và tài nguyên cho kế hoạch tiếp thị.

  - Tháng 6: Trưởng nhóm lịch trình thiết lập lịch trình và tiến độ thực hiện kế hoạch tiếp thị.


3. Tháng 7 đến tháng 9:

 • Marketing Campaign

  - Tháng 7: Trưởng nhóm chiến dịch tiếp thị thiết kế chiến dịch tiếp thị cụ thể.

  - Tháng 8: Trưởng nhóm phát triển nội dung phát triển nội dung cho các chiến dịch tiếp thị.

  - Tháng 9: Trưởng nhóm quảng cáo trực tuyến và quảng cáo ngoài tuyến thực hiện các hoạt động quảng cáo và tiếp thị.


4. Tháng 10 đến tháng 12:

 • Đánh giá kết quả

  - Tháng 10: Trưởng nhóm đánh giá kết quả theo dõi và đánh giá kết quả của các hoạt động tiếp thị.

  - Tháng 11: Giám đốc marketing và các trưởng nhóm điều chỉnh chiến lược tiếp thị cho năm kế tiếp.

  - Tháng 12: Hoàn tất bản báo cáo tổng kết năm và chuẩn bị cho năm tiếp theo.

Lưu ý rằng timeline này chỉ là một ví dụ và thời gian thực hiện các hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô và phạm vi của doanh nghiệp. 


5. Các chỉ số dùng đánh giá hiệu quả của Marketing Strategy, Marketing Plan và Marketing Campaign

Các chỉ số đánh giá hiệu quả trong Marketing Strategy, Marketing Plan và Marketing Campaign cần được đo lường để đánh giá thành công của chiến lược tiếp thị. Dưới đây là những chỉ số quan trọng:

 • Tỷ lệ tăng trưởng doanh số (YoY Growth Rate): Đây là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của một chiến lược tiếp thị, tính bằng cách chia doanh số thực tế của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định cho doanh số của cùng khoảng thời gian trong năm trước đó.

 • Tỷ lệ chuyển đổi (CR - Conversion Rate): Tỷ lệ chuyển đổi tính tỷ lệ giữa số lượng khách hàng tiềm năng và số lượng khách hàng thực tế mà doanh nghiệp có được. Nếu tỷ lệ chuyển đổi tăng, điều đó có thể cho thấy chiến lược tiếp thị đã đạt được mục tiêu của mình.

 • Tỷ lệ chi phí / hiệu quả (CAC/ROI - Customer Acquisition Cost/Return on Investment): Tỷ lệ giữa chi phí tiếp thị và lợi nhuận doanh nghiệp. Nếu tỷ lệ này tốt, có nghĩa là chiến lược tiếp thị đang có hiệu quả và giúp doanh nghiệp tăng trưởng.

 • Tỷ lệ khách hàng trung thành (CLV - Customer Lifetime Value): Tỷ lệ giữa số lượng khách hàng trung thành và tổng số khách hàng. Nếu tỷ lệ này tăng, điều đó cho thấy chiến lược tiếp thị đã tạo ra lòng trung thành và sự hài lòng từ khách hàng.

 • Tỷ lệ tương tác và tương tác trên mạng xã hội (ER/SMM Interaction Rate - Engagement Rate/Social Media Marketing Interaction Rate): Đo lường mức độ tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp trên các kênh truyền thông xã hội và trên trang web của doanh nghiệp.

 • Đánh giá phản hồi của khách hàng (NPS/CSAT - Net Promoter Score/Customer Satisfaction): Đo lường phản hồi của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ hoặc chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp. Nếu phản hồi tích cực, điều đó cho thấy chiến lược tiếp thị đang đạt được mục tiêu của nó.

 • Tỷ lệ tăng trưởng thương hiệu (BGR/BPI - Brand Growth Rate/Brand Performance Index): Đo lường mức độ nhận diện thương hiệu và sự phát triển của thương hiệu của doanh nghiệp. Nếu tỷ lệ này tăng, điều đó cho thấy chiến lược tiếp thị đang giúp tăng cường thương hiệu của doanh nghiệp.

Kết Luận


Tổng kết lại, mặc dù các thuật ngữ chiến lược marketing, kế hoạch marketing và chiến dịch marketing thường được sử dụng thay thế nhau, nhưng chúng đề cập đến các khái niệm khác nhau và liên quan đến nhau. Bằng cách phát triển một chiến lược marketing toàn diện, tạo ra một kế hoạch marketing chi tiết và thiết kế các chiến dịch marketing cụ thể, các marketers có thể tạo ra các hoạt động marketing hiệu quả và đạt được các mục tiêu marketing của mình. 

Một chiến lược marketing tốt sẽ giúp doanh nghiệp định hướng được cách tiếp cận với khách hàng mục tiêu, tạo ra giá trị độc đáo và phân biệt với đối thủ cạnh tranh. Kế hoạch marketing sẽ giúp doanh nghiệp thiết lập các hoạt động cụ thể, đặt ra mục tiêu rõ ràng và phân bổ ngân sách. Chiến dịch marketing sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu marketing cụ thể và đo lường thành công của các hoạt động marketing.

Trong thực tế, các marketers thường sử dụng các yếu tố này cùng nhau để tạo ra một chiến lược marketing toàn diện và hiệu quả. Bằng cách tập trung vào chiến lược marketing, kế hoạch marketing và chiến dịch marketing, các marketers có thể đưa ra quyết định thông minh về cách tiếp cận khách hàng mục tiêu của họ và đạt được các mục tiêu marketing của mình.


#FAQs

1. Sự khác biệt giữa kế hoạch và chiến dịch marketing là gì?

Kế hoạch marketing là một tài liệu mô tả các chiến lược và hoạt động cụ thể sẽ được sử dụng để triển khai chiến lược tiếp thị trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một năm hoặc ít hơn. Chiến dịch marketing là một loạt các hoạt động được thiết kế để đạt được một mục tiêu tiếp thị cụ thể trong một khoảng thời gian ngắn hơn.

2. Tại sao nghiên cứu thị trường quan trọng trong việc phát triển chiến lược tiếp thị?

Nghiên cứu thị trường cung cấp cho doanh nghiệp một hiểu biết sâu sắc về khách hàng mục tiêu và cảnh quan cạnh tranh, giúp họ xác định đề xuất giá trị độc đáo của mình và xác định cách thức để phân biệt mình với đối thủ cạnh tranh.

3. Các kênh tiếp thị thông thường nào được sử dụng trong các chiến dịch tiếp thị?

Các kênh tiếp thị thông thường được sử dụng trong các chiến dịch tiếp thị bao gồm mạng xã hội, email marketing, quảng cáo trả tiền và tiếp thị nội dung.

4. Kế hoạch tiếp thị cần được cập nhật bao nhiêu lần?

Kế hoạch tiếp thị cần được cập nhật thường xuyên để phản ánh các thay đổi trên thị trường và mục tiêu và mục tiêu của doanh nghiệp. Việc cập nhật có thể được thực hiện hàng quý hoặc hàng năm, phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp.

5. Vai trò của số liệu đo lường trong việc đánh giá thành công của chiến dịch tiếp thị là gì?

Số liệu đo lường được sử dụng để đo lường hiệu quả của các hoạt động tiếp thị và theo dõi tiến độ đạt được các mục tiêu tiếp thị. Bằng cách thiết lập các số liệu đo lường rõ ràng cho mỗi chiến dịch tiếp thị và thường xuyên theo dõi hiệu suất, doanh nghiệp có thể xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của họ.


Cảm ơn bạn đã ghé thăm CMO Intern - Hành trình cho một sự nghiệp toả sáng của Marketers


Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !